અંબાલાલ પટેલ અને પરેશ ગોસ્વામીનો નવો ધડાકો! એક સાથે બે-બે આગાહી કરીને ગુજરાતીઓને ચેતવ્યા!

અંબાલાલ પટેલ અને પરેશ ગોસ્વામીનો નવો ધડાકો! એક સાથે બે-બે આગાહી કરીને ગુજરાતીઓને ચેતવ્યા!

havaman agahi gujarat :ગુજરાતના જાણીતા એવા નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને ગૌસ્વામી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે જો તમે પણ વરસાદની આગાહી વિશે જાણવા માગતા હોય તો નીચે આપેલ છે તે તારીખે ભુક્કા કાઢી નાખે તેઓ વરસાદ પડશે અંબાલાલ પટેલ અને પરેશ ગોસ્વામીનો નવો ધડાકો! એક સાથે બે-બે આગાહી કરીને ગુજરાતીઓને ચેતવ્યા! અંબાલાલ પટેલ અને ગૌસ્વામી … Read more

Gujarat Weather Report: ગુજરાતના આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા, જાણો અંબાલાલની આગાહી

Gujarat Weather Report: ગુજરાતના આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા, જાણો અંબાલાલની આગાહી

Gujarat weather report: મિત્રો હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં 31 મે પહેલા વરસાદનુ આગમન થશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. છે.મિત્રો અત્યારે દિવસ દરમિયાન કાળઝાળ ગરમીથી લોકો કંટાળી ગયા છે ત્યારે ગઈકાલે સાજે થોડા પવનો ફુકાતાં લોકોને થોડી રાહત મળી હતી અને જેના કારણે હવામાન વિભાગ તેમજ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ હવે આગાહી કરી છે. … Read more