ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12નું પરિણામ જાહેર થતાં પહેલા આ બાબત નું રાખજો ધ્યાન, નહિ તો પછતાવો કરવો પડશે!

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓનું પરિણામ કોઈપણ સમયે જાહેર થવાની શક્યતા છે. પરિણામ જાહેર થયા પછી ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે તમારા માર્ક્સ તપાસવા માટે તૈયાર રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

પરંતુ થોડી કાળજી રાખો! ઘણીવાર ઉતાવળમાં અને ખુશીમાં, વિદ્યાર્થીઓ મહત્વપૂર્ણ ભૂલો કરી શકે છે જેનો તેમના ભવિષ્ય પર ગંભીર પ્રભાવ પડી શકે છે.

ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12નું પરિણામ જાહેર થતાં પહેલા આ બાબત નું રાખજો ધ્યાન

તમારા પરિણામ જાહેર થાય તે પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો નીચે મુજબ છે:

1. યોગ્ય વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરો:

  • પરિણામ માત્ર GSEBની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જ ઉપલબ્ધ હશે. https://result.gseb.org/ ધ્યાન રાખો કે કોઈપણ બિનસત્તાવાર વેબસાઇટ તમારા માર્ક્સ ખોટા દર્શાવી શકે છે.

2. તમારો રોલ નંબર અને ઈન્ડેક્સ નંબર તૈયાર રાખો:

  • પરિણામ તપાસવા માટે તમને આ બંને નંબરોની જરૂર પડશે. તેઓ તમારા હોલ ટિકિટ પર ઉલ્લેખિત છે.

3. તમારા માર્ક્સ કાળજીપૂર્વક તપાસો:

  • ખાતરી કરો કે બધા વિષયોના માર્ક્સ સાચા છે અને કોઈ ભૂલ નથી. કોઈપણ વિસંગતતા શોધવામાં નિષ્ફળ જશો નહીં.

4. Marksheet ની પ્રિન્ટ કાઢો:

  • પરિણામની પ્રિન્ટ કાઢીને રાખો ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે.

5. ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સંપર્ક કરો:

  • જો તમને તમારા માર્ક્સમાં કોઈ ભૂલ મળે, તો તમારે તાત્કાલિક GSEBના સંબંધિત અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

Leave a Comment